„One touch of nature makes whole world kin”
William Shakespeare

NATURE

THE CREATION OF

INHOUSE

NATURE INHOUSE

Koncepcja, projekt, dostawa, montaż i obsługa serwisowa tropikalnych terrariów lasów deszczowych, orchidariów oraz słodkowodnych, roślinnych akwariów stylów naturalnych

Concept, design, delivery, installation and maintenance of tropical rainforest terrariums, orchidariums and freshwater, planted, natural aquariums