Polityka prywatności

Miło, że zainteresowałeś się moją stroną i realizowanymi projektami, ale jeszcze bardziej ucieszy mnie, jeśli spodobało Ci się na tyle a masz potrzebę, żeby nawiązać ze mną dalszy kontakt.

A to oznacza, że będę przetwarzać Twoje dane osobowe. Utrzymując minimalistyczną konwencję, ale też kierując się myślą zawartą w motywie 4 RODO, tj. „Przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości.” postaram się ograniczyć do niezbędnego minimum to co jest wymagane z art. 13 RODO, bo prawdę mówiąc wolę spędzać czas kreując kolejne projekty, niż przygotowując teksty prawnicze. Zatem, zmierzając do brzegu:

Administratorem danych osobowych jest:

STOKER MAREK MARZOCH
01-873 Warszawa, ul. Chłodna 64/233
NIP: 1181472601

Twoje dane będę przetwarzać tylko i wyłącznie w celach własnych i zapewniam, że żaden z nich nie wychodzi poza ramy działalności brandu NATUREINHOUSE. Jeśli napiszesz lub zadzwonisz, to podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony możliwy wspólny interes – w pewnych przypadkach żywię nadzieję na przygotowanie oferty lub zawarcie umowy (o ile będziesz stroną tejże umowy). Z kolei zawarcie umowy, bez względu na to czy z firmą, czy osobą, rodzi pewne skutki fiskalno-skarbowe, wtedy do przetwarzania Twoich danych wykorzystam wciąż rosnący gąszcz przepisów prawa.

Co do zasady, planuję aby danych osobowych nie przetwarzać dłużej niż jest to konieczne dla realizacji wspomnianych powyżej celów, co w praktyce oznacza 7 lat od ostatniej faktury lub paragonu (imiennego), albo do czasu, kiedy skierujesz do mnie żądanie o usunięcie Twoich danych, tych które przetwarzam w oparciu o uzasadniony interes (czyli dane kontaktowe).

I tak właśnie, wspólnie dochodzimy do praw, które Ci przysługują. O jednym już wspominałem, to prawo do usunięcia Twoich danych, choć w pewnych przypadkach, obowiązki prawne które na nas ciążą, mogą spowodować, że rozdarty, ale będę musiał Ci odmówić. Poza tym możesz zażądać: sprostowania danych (jak np. zmienisz adres korespondencyjny albo numer telefonu), informacji skąd mam Twoje dane oraz ich kopii, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, zapomnienia, przeniesienia. No i ostatnie Twoje prawo, jeśli stwierdzisz, że coś robię nieprawidłowo w zakresie danych osobowych, to zawsze możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji w tym zakresie znajdziesz na stronie www.uodo.gov.pl.

Kończąc temat, pragnę przypomnieć, że nie musisz nam podawać swoich danych, ale bez nich nie będziemy mogli się skontaktować, przedstawić oferty, a dalej zawrzeć umowy, zrealizować dostawy, rozliczyć projektu czy wystawić faktury. Wybór należy do Ciebie.

Privacy Policy

I am glad to see that both my website and its projects have caught your interest, and it I would be more than happy if, for this reason, you wish to contact me.

In such a case I will be processing your personal data, e.g. your contact details. In compliance with the procedures specified in the EU General Data Protection Regulation (GDPR), Recital 4, which states that “the processing of personal data should be designed to serve mankind”, I will try to limit the requirements of Article 13 of GDPR to the minimum, as I prefer to spend time on working on further projects rather than on legal texts. Therefore:

Data Controller of your personal data is:

STOKER MAREK MARZOCH
01-873 Warszawa, ul. Chłodna 64/233
VAT No. 1181472601

Your personal data will be processed solely for the purpose of the Natureinhouse owned database which does not extend beyond the Natureinhouse business. Should you contact me either in writing or by telephone in terms of preparing an offer of sale or service, and perhaps concluding a contract (with fiscal procedures as a consequence), a strictly NATUREINHOUSE business – operating purpose, based on legal provisions, will constitute the purpose for your personal data processing.

In principle, I will process your personal data only for the aforementioned reasons and for the shortest duration of time possible. That means for 7 years from the date of the last invoice or named fiscal receipt issuance, or upon your request of removing your personal data.

In this way we comes to the rights you are entitled to exercise. Nevertheless, despite your right to request your personal data deletion, in cases involving legal liability I might be legally bound to decline this request. This shall be without detriment to your personal data amending request regarding your correspondence address or telephone number, as well as copies of your personal data and information on its sourcing. You are also entitled to request a limitation, relocation or deletion of your personal data processing, and to object its processing in general. Should you consider any aspect of your personal data processing as incorrect, you have the right to file a formal complaint to the President of the Data Protection Office (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ). More information with respect to this matter is available on the Data Protection Office website : www.uodo.gov.pl.

Please note that there is no obligation to provide your personal details to me, however, it is rather practical, as without such details I will neither be able to contact you in order to make a contract, to send an invoice and deliver goods ordered, nor to settle a project with you.