Projekt akwarium

Koncepcja, poster i wizualizacja habitatu roślinnego, w tym projekt terrarium lub projekt akwarium na potrzeby decyzyjne i budżetowe przyszłych inwestycji lokalowych.
Koncepcja, poster i wizualizacja habitatu roślinnego, w tym projekt terrarium lub projekt akwarium na potrzeby decyzyjne i budżetowe przyszłych inwestycji lokalowych.

Projekt akwarium lub terrarium przygotowany w formie wizualizacji 3D.

Publikowane przeze mnie prezentacje opatrzone serią R00 są wizualizacjami 3D. Zostały narysowane w programie Sketchup i renderowane z wykorzystaniem aplikacji V-Ray. Mimo, że wydają się być „jedynie” ilustracjami nie są wcale fikcyjne. Grafiki te odzwierciedlają małą architekturę, skalę oraz jakość autentycznych pomieszczeń, ich niemal zgodne z rzeczywistością wyposażenie i umeblowanie, a przede wszystkim clou programu, czyli wykonany i funkcjonujący tam projekt akwarium na wymiar lub terrarium na zamówienie. Wmontowane zdjęcia wykonanych habitatów roślinnych są prawdziwe i odpowiadają powiązanym z nim lokalom. To co zostało uwidocznione na grafice zobaczylibyście Państwu dokładnie to samo na ewentualnym zdjęciu i w rzeczywistości.

Zdaję sobie sprawę, że taka forma prezentacji zrealizowanych zadań części obserwujących się nie podoba, a sporadycznie spotykam się nawet z niepochlebnymi komentarzami o rzekomym oszustwie. Zamiast udowadniać, że nie jestem wielbłądem chciałbym tu i teraz należycie Państwu wyjaśnić podstawy i powody obranej formy publikacji projektów akwariów i terrariów na zamówienie.

Dlaczego taki styl prezentacji projektów akwariów i terrariów, a nie prawdziwe zdjęcia ?

Powód jest zasadniczy – szanuję mir domowy oraz prywatność przestrzeni zarówno mieszkalnych jak i użytkowych moich klientów. Zadania budowy akwarium i terrarium mają tą osobliwość, że realizowane są jako jeden z ostatnich elementów wykończenia wnętrza, a warte uchwycenia w kadrze aparatu są w pełni dojrzałe i rozwinięte z reguły dopiero po kilku długich miesiącach od uruchomienia. 

W tym czasie życie rodzinne (lub biurowe) już na ogół nabrało barw lub trwa w najlepsze. Pomieszczenia wypełniają się przedmiotami osobistymi. W tle pojawia się codzienny nieład, czasem bałagan (sic!), a także zwierzęta domowe i sami użytkownicy. Wykonując zamówienie na terrarium roślinne lub realizując zakładanie akwarium z miejsca staję się świadkiem i elementem żywego organizmu ludzkich codziennych odruchów, stylu bycia, emocji i kontrastów – na tyle intymnych, że czułbym się niezręcznie uwieczniając je w szerokim obiektywie.

Drugim skorelowanym aspektem jest zabezpieczenie anonimowości Klientów. Zakładane habitaty roślinne, nierzadko są warte znaczne kwoty inwestycyjne i klient, czy to zwerbalizuje czy też nie – zasługuje na ochronę wizerunku, w tym tak newralgicznego i osobistego własnego domu lub biura. Mam w zwyczaju kierować bezpośrednią i czytelną prośbę do Właścicieli o zgodę na publikację zdjęcia, kiedy projekt akwarium jest wykonany i zakończony. 

Bez wyraźnej pozytywnej odpowiedzi nie odważę się na publikację. W naturze mam zwyczaj stawiania się w roli Inwestora w spornych lub dyskusyjnych sytuacjach. To pewnego rodzaju projekcja, wyobrażenie jakbym się sam poczuł, jak bym zareagował, co bym odpowiedział w odwrotnej pozycji, gdybym to ja był Zamawiającym. W tym przypadku konstatuję, iż wolałbym zachować wizerunek otoczenia terrarium i samego lokalu jako poufny.

Koncepcja przestrzenna roślinnego akwarium w salonie dużego domu jednorodzinnego.
Koncepcja przestrzenna roślinnego akwarium w salonie dużego domu jednorodzinnego.

Zatem jak przedstawić projekt akwarium z poszanowaniem prywatności Klienta ?

Właśnie w formie posterów łączących wizualizację 3D z autentyczną fotografią kadrowaną według tej samej pozycji kamery programu renderującego. Gdybym reklamował swoje usługi ograniczone jedynie do układu korzeni, kamieni oraz obsady roślin, wykonując jedynie aranżacje zbiorników projekt akwarium byłby niepotrzebny. Jednak przygotowuję realizację zadania akwarium lub terrarium jako zadanie globalnie, wraz z ich gabarytami oraz orientacją w wnętrzu lokalu to konieczne jest przedstawienie efektu w szerszym kącie, czyli skalą makro.

Tym bardziej, kiedy dyskutujemy o obiektach wielkogabarytowych. Jeśli wyobrazimy sobie kadr zdjęcia akwarium od jego lewej do prawej ściany, czyli zawierający tylko to co znajduje się w środku, to tylko znawca rozróżni, czy zbiornik ma długości metr czy dwa. Zatem pozostałby dylemat osoby niedoświadczonej, której niewiele powie zdjęcie samego przeszklenia bez możliwości uchwycenia punktu odniesienia, czyli skali lokalu lub części jego wyposażenia.

Reasumując, wychodzę z założenia, że najbezpieczniej dla obu stron – Wykonawcy i Klienta – jest zachowanie sterylności i ładu publikowanych realizacji, które reprezentują faktyczne wykonanie i jakość, a jednocześnie zapewniają anonimowość Inwestora. Taką możliwość dają mi postery i wizualizacje 3D, które w miarę możliwości i czasu będę umieszczał w dziale Results.

Prace koncepcyjne i animacje przedstawiające możliwości adaptacyjne habitatów roślinnych.

Myślę, że zanim trafiliście Państwo tutaj, czyli na blog, być może zajrzeliście również do działu Concept. Wizualizacje serii C00 są z kolei moimi wyobrażeniami i pomysłami do wykorzystania w przyszłych koncepcjach akwariów lub terrariów w ramach aranżacji wnętrz lokali mieszkalnych. Podsuwam Państwu propozycje lokalizacji, gabarytów oraz orientacji gablot, zbiorników i habitatów roślinnych. Jeśli zauważycie niedoskonałości tych rysunków patrząc na zabudowę meblową, użyteczność pomieszczeń, czy grę światła, to z góry proszę o wyrozumienie i podzielenie się swoimi uwagami.

Chociaż jestem inżynierem z wykształcenia to nie z kierunków architektury i urbanistyki. Koncepcje rysuję samodzielnie, amatorsko i od zera, a projekt akwarium czy terrarium tropikalne adoptuję w przedstawianych przestrzeniach według własnego wyobrażenia. Chętnie wysłucham i zmierzę się z konstruktywną krytyką, aby kolejne pomysły były jeszcze bardziej spójne.

Czy Inwestor potrzebuje dokumentację wykonawczą akwarium lub terrarium ? To zależy od wielkości i rodzaju inwestycji, ale żaden projekt i żadna ich dokumentacja wykonawcza nie zaszkodziła jeszcze realizacji. Jeśli potencjalny Użytkownik rozważa systemowe akwarium dekoracyjne w ramach zestawu – szafka, szklany zbiornik, pokrywa z oświetleniem – wtedy dokumentacja wykonawcza jest zbędna. Takie zestawy zwyczajowo zawierają także uproszczone instrukcje oraz stanowią samodzielny mebel. Jeśli rodzice planują zakup dla dziecka pierwszego małego akwarium dla bojownika lub słój z roślinami wtedy również projektowanie byłoby przerostem formy nad treścią.

Natomiast kiedy Inwestor planuje budowę habitatu roślinnego w ramach większej inwestycji np. budowy domu lub aranżacji nowo nabytego mieszkania, a do tego tenże egzotyczny ekosystem ma stanowić oś i jedną z głównych atrakcji i dekoracji lokalu – w takim przypadku gorąco rekomenduję przewidzieć etap projektowania. Po co i dlaczego ? O tym w dalszej części artykułu.

Projekt techniczny gablot terrarium szklanego, typu wiwarium włącznie z podstawą w formie nośnego stelaża stalowego.
Projekt techniczny gablot terrarium szklanego, typu wiwarium włącznie z podstawą w formie nośnego stelaża stalowego.

Czym właściwie jest projekt akwarium roślinnego ?

Do dzisiaj spotykam się z potencjalnymi Inwestorami, którzy na wstępie przyznają, że nie wiedzą, jak prowadzić akwarium roślinne, ani terrarium tropikalnym, ale marzą o takich w swoich salonach. O ile ograniczona wiedza jest całkiem usprawiedliwiona i naturalna, to w perspektywie przyszłego wcielania fantazji w życie dosyć niebezpieczna. Zauważyłem, że całkiem sporo elementów dekoracji lokali, w których niemałą rolę gra zmysł artystyczny jest realizowanych bez projektu w żadnej formie, ani pisemnej, ani graficznej. Klienci powierzają niemałe fundusze na realizację zadania nam Wykonawcom – właściwie na słowo honoru. Ale czy powinni ?

Osobiście uważam, że nie powinni. Założenie akwarium naturalnego lub budowa terrarium tropikalnego to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych i już sam ten aspekt winien obligować do podparcia wykonania dokumentacją wykonawczą. Tym bardziej, że dyskutujemy o żywym organizmie, naturalnych procesach biologicznych, chemicznych, a także fizycznych, mówimy o habitacie żywych roślin, które mogą, ale wcale nie muszą wegetować w środowisku, które im zbudujemy.

W ramach umowy na założenie akwarium do uzgodnienia z Klientem należy również aranżacja wewnętrzna - hardscape.
W ramach umowy na założenie akwarium do uzgodnienia z Klientem należy również aranżacja wewnętrzna - hardscape.

Czy przedłożony i akredytowany przed realizacją projekt terrarium lub akwarium automatycznie zapewni roślinom wzrost, kwitnienie i rozmnażanie, a całej inwestycji powodzenie ? Nie, oczywiście że nie. Ale opracowanie techniczne uwiarygadnia Wykonawcę zadania oraz proponowanych rozwiązań, w tym procesów podtrzymania życia. Projekt i dokumentacja umożliwią Inwestorowi weryfikację specyfikacji zarówno pod kątem technologicznym, jak i materiałowym. I śmiało powrócę do poruszonego powyżej dylematu – nieznajomości składowych przez Zamawiającego. Ów plan działania i budowy może posłużyć jako doskonały fundament do poszerzenia wiedzy własnej Inwestora.

Z obserwacji rozwijającego się rynku wykonawstwa terrariów i akwariów na zamówienie wnioskuję, że dla Inwestora ważniejszy jest efekt wizualny samej dekoracji, niż to z jakich komponentów i jakiej produkcji składają się systemy podtrzymania życia. Tylko, że proces założenia i dojrzewania terrarium tropikalnego lub akwarium roślinnego – modelowo może przebiegać według różnych scenariuszy, licząc od pierwszego kroku. Klienci oczekują błyskawicznych efektów końcowych, co poniekąd jest zrozumiałe. Jednak szybko wcale nie znaczy dobrze, ani skutecznie, ani trwale.

Znane są mi realizacje, które krótko po uruchomieniu wyglądały fenomenalnie, natomiast im dalej tym radziły sobie gorzej, do upadku i likwidacji włącznie. W przypadku kulejącego akwarium projekt wykonawczy również może przyjść z pomocą. Posiadając dokumentację łatwiej o konsultację zdalną, uzyskanie pomocy, czy weryfikację skuteczności lub wydajności zastosowanych rozwiązań. Niestety tak długo jak Klient nie będzie wymagał solidnego planu i projektu, tak długo wykonawcy nie będą ich przedstawiać.

Zatem czego Inwestor może, a raczej powinien się domagać od Wykonawcy akwarium ?

Projekt lub rysunek stelaża z określeniem przekroju profilu oraz propozycją mocowania ewentualnej zabudowy meblowej. Rysunek gabarytów zbiornika akwarium lub gabloty terrarium tropikalnego z podaniem grubości szkła, jego typu oraz rodzaju kleju. W przypadku terrariów również określenie sposobu dostępu i otwierania włącznie z podaniem materiału prowadnic lub zawiasów. Schemat technologiczny nie jest wielką filozofią i również powinien znaleźć się w opracowaniu. 

Wykaz urządzeń włącznie z określeniem producentów i modeli. To z kolei zapewnia Inwestora, że wyposażenie ewentualnie określone w ofercie nie zostanie zamienione na tańsze odpowiedniki, no chyba że taka będzie wola Zamawiającego. Z własnego doświadczenia rekomenduję także określenie typu biotopu i mniej więcej aranżacji wewnętrznej – hardscape, terrascape. Te można udokumentować przykładowymi obrazami wybranymi z Internetu. Na koniec dobrze, aby Wykonawca składając projekt akwarium lub terrarium przygotował także szczegółową instrukcję obsługi oraz plan zadań higienizacji i konserwacji.